05/02/2020

5. 2. 2020 / inspirace, nový příběh

„Vskutku, čím krásnější vize (ať už pro nás, nebo pro svět), tím bolestnější pochybnosti se objevují. Zář toho, co chce být zrozeno, prosvětluje stíny a přivádí je do světa vědomí, aby mohly být vyléčeny. [...]
První krok při vytváření změny je tedy přijmout vizi, kterou vnímáme jako pravdivou. Druhý krok je vyléčit zranění a pochybnosti, které jsou touto vizí vynášeny na světlo. Pokud to neuděláme, budeme mít v sobě konflikt a současně prožívat jak ten nový příběh, tak ten starý, který doprovázejí ona zranění. Třetí krok je dát se do služby tomu, co chce být zrozeno. Tento proces není lineární. Naše vize se obvykle stává jasnější a jasnější s tím, jak léčíme pochybnosti, které ji zatemňují. Hlubší služba vynáší na povrch nové dimenze vize spolu s hlubšími zraněními. Cesta služby je tedy cestou seberealizace.“

Charles Eisenstein v knize Krásnější svět je možný, naše srdce to ví

František Eliáš

Jsem muž, manžel a táta. Jako grafický designér pomáhám dělat svět krásnějším místem. Můj svět jsou lokální a komunitní aktivity, a to především na Valašsku, odkud pocházím a kde znovu zapouštím kořeny. Baví mě pěstování zeleniny a kosení kosou.